Zásady ochrany soukromí pro účast na odborné konferenci "Digitální věk vážení 2024"

Zásady ochrany soukromí pro účast na odborné konferenci "Digitální věk vážení 2024"

Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje získané od účastníků konference jsou používány výhradně pro účely registrace a fakturace konference. Tato data zahrnují, ale nejsou omezena na, jméno, příjmení, kontaktní informace, název společnosti, pozici a další údaje potřebné k vyřízení registrace a platby.
Sdílení osobních údajů
Osobní údaje účastníků nebudou sdíleny s třetími stranami bez výslovného souhlasu poskytovatele těchto údajů. Výjimkou mohou být situace, kdy je sdílení dat vyžadováno zákony České republiky.
Bezpečnost osobních údajů
Organizátor konference se zavazuje chránit osobní údaje účastníků před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo jiným zneužitím. K zajištění této ochrany budou použity adekvátní technické a organizační opatření.
Přístup k osobním údajům a jejich oprava
Účastník má právo na přístup k svým osobním údajům, které jsou uchovávány organizátorem. Účastník má rovněž právo požadovat opravu nebo aktualizaci svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo zastaralé.
Uchovávání dat
Osobní údaje budou uchovávány po dobu nutnou pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo po dobu, která je stanovena zákonem. Po uplynutí této doby budou data bezpečně zlikvidována.
Změny zásad ochrany soukromí
Tento dokument může být aktualizován nebo změněn. Všechny změny budou účinné ihned po jejich zveřejnění v relevantní sekci konferenčních materiálů nebo na webových stránkách konference.