Program konference

Program je koncipován tak, aby jste získali kompletní přehled o oboru vážení, dozvíte se legislativní požadavky, požadavky
systémů kvality a způsoby práce s vahami. Zároveň budete mít možnost se seznámit s moderními trendy v oboru, využití digitalizace, software pro správu
a kontrolu vah.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu.

Středa 5.6.2024
 Čas Téma Přednášející
8:30 - 9:30 Registrace účastníků Organizátoři
9:30 - 9:40Zahájení konferenceIng. Daniel Šťastný  (UVV-ČR)
9:40 - 9:55Předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvíIng. Jiří Kratochvíl (ÚNMZ)
9:55 - 10:55Metrologický systém v ČR  Ing. Zbyněk Veselák (ÚNMZ)
 10:55 - 11:15Přestávka
11:15 - 12:00
Moderní trendy v obchodním váženíIng. Martin Dvořák (BIZERBA)
12:00 - 13:00Polední přestávka
13:00 - 13:45Uvádění vah na trhIng. František Staněk PhD. (ČMI)
13:45 - 14:30Moderní trendy ve vážení a servisuMartin Kuldan, Pavel Novotný (METTLER TOLEDO)
14:30 - 14:50Přestávka
14:50 - 15:35Požadavky na obchodní váhy, pokladní systémyLukáš Běhal (ČMI)
 15:35 - 16:20 Problematika hotově baleného zboží, metrologická kontrolaIng. Marie Ratajová (ČMI)
 16:20 - 17:05 Požadavky na váhy, jako pracovní měřidla, požadavky průmyslu a laboratoříIng. Daniel Šťastný (PROMETROLOGY 5.0)
 17:05 - 17:20  Závěr konference
Ing. Daniel Šťastný (UVV-ČR)
 

 19:00Galavečeře k 30. výročí Unie výrobců vah České republiky pouze pro zvané

Čtvrtek 6.6. 2024
ČasTémaPřednášející 
9:00 - 9:10Zahájení konference Ing. Matěj Hraška (UVV-ČR)
9:10 - 9:40Historie jednotky hmotnosti a její návaznost
Doc. RNDr. Jiří Tesař PhD. (ČMI) 
9:40 - 10:35Kontrola, údržba a chyby při obchodním vážení
Ing. Daniel Šťastný (PROMETROLOGY 5.0) 
10:35 - 10:55Přestávka
10:55 - 11:40 Průmyslové váhy, způsoby uvádění vah na trh  Lukáš Běhal (ČMI)
 11:40 - 12:25 Trendy v moderním průmyslovém vážení  Ing. Matěj Hraška (Tamtron group)
12:25 - 13:25    Polední přestávka
 13:25 - 13:45POS systémy požadavky a jejich kontrola  Ing. Ivana Lacková (ČMI)
 13:45 - 14:30 Váhy v laboratořích, velmi malé navážky Ing. Daniel Šťastný (PROMETROLOGY 5.0)
 14:30 - 15:00 Přestávka  
 15:00 - 15:05  Zahájení mezinárodního metrologického semináře
(Všechny přednášky budou simultánně tlumočeny do českého jazyka)
Karlheinz Banholzer,
President of CECIP LMG 
15:05 - 15:25  IMEKO, DCC Frank Härtig (PTB)
 15:25 - 15:45 Revize mezinárodního doporučení OIML R76
Váhy s neautomatickou činností
 Paul Dixon (BIMP)
 15:45 - 16:05Revize mezinárodního doporučení OIML R51
Váhy s neautomatickou činností 
Andrew Goddard / Bernd Zinke  
 16:05 - 16:25 Seznámení s digitálními kalibračními certifikáty  (DCC)  pro váhy a závaží Julian Haller/Steffen Osang
 16:25 - 16:45 DPP Digital Product Passport, Digitální průkaz výrobkuFrederike Krebs (VDMA European Office) 
16:45 - 17:05 Přestávka   
 17:05 - 17:25 Validace metrologických software WELMEC Guide 7.2Martin Koval (ČMI) 
 17:25 - 17:45 Test kompatibility modulů ČSN EN 45501:2018 Ulrich Rauchschwalbe (Schenck Process)
17:45 - 17:50 Ukončení mezinárodního metrologického semináře Karlheinz Banholzer,
President of CECIP LMG
 17:50 - 18:00Závěr konference  Ing. Daniel Šťastný (UVV-ČR)